Miloš Bok: Missa Solemnis

date of exhibition: 1999/07/26
institution: děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie
type of exhibition: hudební vystoupení/koncert