Lubomír Kressa st., Milan Nestrojil, Zdeněk Štajnc: Plastiky, kresby, alchymáže

date of exhibition: 2007/03/15 - 2007/06/03
institution: Galerie Sýpka-Vlkov
type of exhibition: kolektivní