Jiří John: Grafika

date of exhibition: 1977/05/25 - 1977/06/15
institution: Divadlo hudby (Galerie Titanic)
type of exhibition: autorská

notes:
Výstava uspořádána k pátému výročí úmrtí umělce.
Prgram výstavy doplnil film Hovory o krajině a diaprojekce.