Design obálek Fontu

date of exhibition: 2009/06/01 - 2009/07/07
institution: Palác Akropolis, foyer (AGalerie)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Časopis Font založilo koncem r. 1991 grafické studio Kafka design. U zrodu Fontu stáli a do dnešní doby vytrvali Ondřej Kafka, Pavel Hrych, Vladimír Kolenský a Aleš Navrátil. I když první čísla byla co do rozsahu skromná, levně tištěná a jejich layout vytvářeli společnými silami střídavě všichni členové redakce, záhy se časopis změnil v jedinečné periodikum s unikátně řešeným designem obálek, jaké jsme byli zvyklí před listopadem 89 vídat u renomovaných mezinárodních časopisů jako Graphis,
Novum Gebrauchsgraphik, Print, Idea a dalších.
Zásadní změnu vzhledu Fontu od čísla 40 přinesl redesign časopisu, který zpracoval a teoreticky zdůvodnil jeden ze zakladatelů časopisu Pavel Hrych, absolvent VŠUP (ateliér knižní grafiky a písma profesora Jana Solpery). Nahradil dosud obdélníkový tvar značky časopisu novým oválným logem, které si podrželo negativní podobu písma, ale jeho umístěním v oválu a možností libovolné barevnosti umožnilo volnost v grafickém řešení obálek. Současně byl zaveden slogan: Font – první grafický časopis
Design obálek, jako exkluzivní prostor prezentace, je poskytován nejen významným grafikům, ale i studentům, jejichž tvorba byla zpočátku publikována na vnitřní dvoustraně časopisu. V okamžiku, kdy prezentaci díla grafiků uvnitř nahradily rozhovory s nimi, stal se i jimi vytvořený design obálek předznamenáním obsahu daného čísla časopisu, navíc často tematicky zaměřeného. Prozíravý výběr studentských autorů obálek Fontu s odstupem ukazuje, že v nich většinou vyrostli výrazné osobnosti české designerské scény. Graficky originálně řešené obálky přinášejí i ukázky zajímavých, nestandardních tiskových technologií a materiálů (holografie, šestibarevný či metalický tisk, termogravura, výsek, ražba, voňavé barvy, ruční litografie, lentikulární technologie atd.).
zdroj - wwww.palacakropolis.cz