Böhmische Dörfer...? Otázky k česko-německým dějinám

date of exhibition: 2002/10/02
institution: Altes Rathaus

notes:
Pódiová diskuse ve Staré radnici v Postupimi 2.10.2002