Jiřina Hartingerová - Tobolíková: Obrazy, kresby, tapiserie

date of exhibition: 1985/11/12 - 1985/12/08
institution: Galerie Jaroslava Krále
type of exhibition: autorská