Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950

institution, city, address
Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13
Národní galerie v Praze, Praha, _