Bytosti odnikud: Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století

person, born
Baladrán Zbyněk, 16. 4. 1973
Bosák Petr, 19. 10. 1985
Jansa Robert, 24. 7. 1985
Skála Jiří, 4. 8. 1976