Důvěrný prostor / Nová dálka: Umění pražské secese

person, born
Mikule Václav, 17. 8. 1949
Wittlich Petr, 23. 5. 1932