Karl Klingbiel: Obrazy, kresby

date of exhibition: 1993/02/25 - 1993/03/21
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská