Jan Knap: Obrazy, kresby, grafika

date of exhibition: 2007/02/01 - 2007/03/17
institution: Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek)
type of exhibition: autorská