Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance

Picture
published, title (subtitle)
1967   Červený svatý (Zobrazení pohledu na červeného svatého)