Jiří Thýn: Vědomí jako základní předpoklad I, II / Consciousness as a Fundamental Attribute I, II

date of exhibition: 2014/08/28 - 2014/10/11
institution: hunt kastner
type of exhibition: autorská