Jaroslav Róna: Sny

date of exhibition: 2008/10/22
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: autorské čtení/přednes textu