Mír a svět očima mladých

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Mír a svět očima mladých