Skupina 42. Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze

person, born
Drury Richard, 3. 9. 1967
Potůčková Alena, 19. 3. 1953