Skupina 42. Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze

institution, city, address
České muzeum výtvarných umění, Praha, Husova 19-21
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora), Sankturinovský dům, Palackého náměstí 377