Jarmila Kalašová: Prosté motivy

person, born
Kalašová Jarmila, 15. 8. 1927