Milan Guštar, Martin Zet: Rovnost šancí II / Equal Chances II

date of exhibition: 2009/12/04 - 2009/12/30
institution: Komunikační prostor Školská 28
type of exhibition: kolektivní