Milan Dobeš: Na vlnách konstruktivismu / On the Wawes of Constructivism

date of exhibition: 2009/10/21- 2009/11/20
institution: Zámek Vítkovice, knihovna
type of exhibition: autorská