Jaroslav Fousek: Posmrtná výstava

keyword
malba
obraz