Blanka Lamrová: Obrazy ve vodě

person, born
Hrdličková Helena, 1949