Blanka Lamrová: Obrazy ve vodě

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Blanka Lamrová: Obrazy ve vodě