Prezentace plastik Jiřího Sozanského a komponovaný program na místě procesu Horákovou a spol.

institution, city, address
Nadace Symposion, Praha, _