Bienále české grafiky Ostrava 1996

date of exhibition: 1996/11/12 - 1996/12/31
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní