Alena Kotzmannová: 193 m n.m.

date of exhibition: 2010/01/11 - 2010/04/05
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: autorská

notes:
sochařská terasa
-
do 2010/01/10 - Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 09
Od 11. 1. 2010 - 193 m n.m.
instalace, 14 x 3,2 x 4,8 m
"Instalace vznikla přímo pro místo: vnitrozemí, Česká republika, Holešovice, DOX.
Holešovice jsou historicky spjaté s přístavem a slovo DOX mně vždycky evokovalo doky. Tématem instalace je otázka možnosti uskutečnění touhy nebo snu. Když v Čechách není moře, o to silněji se objevuje v našich představách. Motivem je loď, kterou vnímám také jako metaforu života."

"Bordely a kolonie jsou dvěma hlavními typy heterotopie. Avšak uvědomíme-li si, že loď je plujícím kusem prostoru, umístěním bez místa, které existuje samo o sobě, které je samo v sobě uzavřené a současně je vydáno napospas nekonečnu moře, a že od přístavu k přístavu, od jedné plavby ke druhé, od bordelu k bordelu jde ve svém hledání toho nejdražšího pokladu, který se skrývá někde v zahradách, stejně daleko jako kolonie, potom pochopíme, proč byla loď, a to nejen pro naši civilizaci, od 16. století až do současnosti, jak velkolepým nástrojem hospodářského rozvoje (ale o tom teď nemluvím), tak i největší pokladnicí lidské imaginace. Loď je heterotopie par excellence. V civilizaci bez lodí sny vysychají, špionáž nahrazuje dobrodružství, a policie zaujímá místo pirátů.""
www.kotzmannova.cz