Milan Augustín: Obrazy z rokov 1973-1978

date of exhibition: 1978/12
institution: Výstavná miestnosť KaSS Banská Štiavnica (Dom osvety 1/III)
type of exhibition: autorská