Božena Augustínová: Maľba, grafika, tapiséria, ilustrácia, plagát

date of exhibition: 1988/12/9 - 1989/01/08
institution: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne)
type of exhibition: autorská