Michal Pěchouček: Hloubětín

date of exhibition: 2005/05
institution: etc. galerie
type of exhibition: autorská

notes:
-
Hloubětín je název výstavy, kde představuji větší část nové instalace z letošního roku nazvanou Emergent View. Jedná se o větší bloky k sobě fixovaných pláten s geometrickou kompozicí. Úplný tvar kompozice je možno rozklíčovat jen podle barvy, která přesahuje do stran rámů. Instalace pracuje s formátem malby (2x2 m), který je třeba si prohlížet z dostatečného odstupu, což shodou náhod dispozice této galerie nedovoluje, ani to nebylo mým přáním. Malba nezobrazuje ani žádné detaily nebo realitu. Není možné si ji prohlédnout ani zblízka. Médium malby tu lze vnímat spíše pomocí téměř fyzického kontaktu, podobně jako při návštěvě malířského ateliéru.
Cyklus Emergent View oživuje estetické tvarosloví 70. let, konkrétní umělecké tendence, které spojují senzuální a matematické principy. Primárně mi však nejde o abstraktní geometrii, ale o jakési volné řešení úkolu, jehož zadání vychází z nedávného projektu Sběratel (2003). Pracuji znovu s obrazem jako se sekvencí, jejímž nosičem je komplexněji vnímaná malba, odlehčená od tradičního kontextu. V obou těchto projektech počítám s pozorovatelem a jeho emocionálním vkladem, ale narozdíl od Sběratele spoléhám nyní na divákovu mentální spolupráci mnohem více.
Michal Pěchouček, 2005
zdroj - www.etcgalerie.cz