Michal Vavrečka: Docela pravděpodobný model

date of exhibition: 2007/01
institution: etc. galerie
type of exhibition: autorská

notes:
-
Michal začal zkoumat výtvarné možnosti barevných tužek asi před třemi lety. Později se rozhodl testovat jejich hranice ve veristických, velkých kresbách. Každou kreslí několik měsíců, dokud to papír a pastelky dovolí. Modelaci tvarů a řešení povrchů nechce za žádnou cenu zanedbat, aby výsledek mohl brát jako nutnost a nejen možnost. Důvěřuje zobrazení, ale zabývá se tím, jak kriticky uchopit fakt, že zrcadlí viditelný svět a je jeho interpretací. To se týká i autoportrétu, který je formou žití se sebou - vidění a označení sebe sama i způsob, jak se necháváme poznat. Proto Michal promýšlí, jak autoportrét spojit s obyčejným domácím prostředím a při vší věcnosti překonat všednost.
Docela pravděpodobný model je postaven na jednoduchém vztahu stejného výjevu, provedeného ve dvou médiích. Co v kresbě může působit jako přepis fotografické momentky nebo záměrná sebe-degradace, to se ve videu mění na snahu o co nejdelší provádění neúčelného úkonu. Přestože jsou si výjevy podobné, příliš se liší, abychom mohli říci, co je modelem čeho.
Jiří Ptáček, 2007
zdroj - www.etcgalerie.cz