Franco Bianchi: Od Tibery k Vltavě

date of exhibition: 2010/01/27 - 2010/02/18
institution: Istituto Culturale Ceco Roma (České centrum Řím)
type of exhibition: autorská