Zdeněk Lhotský: Tavená skleněná plastika, design. Hosté - Rebeca Huerta Viga, Radka Pavelová

type: kolektivní
place of exhibition: Galerie Malostranská beseda
date of exhibition: 2010/03/02 - 2010/06/06

Zdeněk Lhotský: Tavená skleněná plastika, design. Hosté - Rebeca Huerta Viga, Radka Pavelová

person   born
Lhotský Zdeněk   8. 8. 1956    
Pavelová Žáková Radka   27. 11. 1982    
Viga Rebeca   1982    

Zdeněk Lhotský: Tavená skleněná plastika, design. Hosté - Rebeca Huerta Viga, Radka Pavelová

institution, city, address
Galerie Malostranská beseda, Praha, Malostranské náměstí 21

Zdeněk Lhotský: Tavená skleněná plastika, design. Hosté - Rebeca Huerta Viga, Radka Pavelová

pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2010   Zdeněk Lhotský: Tavená skleněná plastika, design (Hosté - Rebeca Huerta Viga, Radka Pavelová)

Zdeněk Lhotský: Tavená skleněná plastika, design. Hosté - Rebeca Huerta Viga, Radka Pavelová

key word
design
skleněná plastika
tavená plastika