Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu

date of exhibition: 1949
institution: Gottwaldov
type of exhibition: kolektivní