Jiří Bartůněk: Obrazy z let 1984 - 1988

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Jiří Bartůněk: Obrazy
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1988   Jiří Bartůněk: Obrazy 1984-88