Možnosti proměny II

date of exhibition: 2002/05/07 - 2002/06/23
institution: Galerie Františka Drtikola
type of exhibition: kolektivní