Bruce Beasley: Sochy

date of exhibition: 1994/10/26 - 1994/11/27
institution: Galerie Rudolfinum
type of exhibition: autorská

notes:
Americký sochař Bruce Beasley vystavoval v Evropě samostatně poprvé v roce 1993. Ve větším rozsahu představila jeho tvorbu až Kunstahalle Mannheim v létě 1994, převážná část této expozice byla pak přenesena do Malé galerie Rudolfina.
Koncepce výstavy: Städtische Kunsthalle Mannheim – Manfred Fath, Hans Jűrgen Buderer, Inge Herold.