Denisa Myšková

date of exhibition: 2010/01/10
institution: DOX, kavárna
type of exhibition: beseda/diskuse

notes:
-
Denisa Myšková – grafická designérka, která svoje zkušenosti po studiu na Vysoké škole umělecko-průmyslové sbírala mimo jiné také v Japonsku. V roce 2007 založila spolu s Ondřejem Límou grafické studio Symbiont. Denisa se specializuje na návrhy firemní identity, časopisů, plakátů nebo knih. Její autorská kniha byla oceněna v soutěži Nejkrásnější knihy světa v roce 2004 bronzovou medailí.
Denisa Myšková vytváří obrazově komponované rytmické celky, které kombinují křehkost a formální čistotu, ale dokážou zaujmout i zdánlivě tvrdým nasazením, odvážnou barevností nebo až troufalou prací s písmem.
-
Cílem cyklu přednášek Český design „světový“ je setkání s designérem nebo organizací, odhalení jejich poznání a srovnání jejich zahraničních zkušeností s českým prostředím, nebo naopak reakce na český design v zahraničí, v zahraniční firmě nebo studiu. Jednotliví designéři mají různý pohled na věc a jelikož se dokázali ve světě prosadit, o tématu mohou mluvit v reálné rovině.
Přednáška z cyklu Český design „světový“ se koná každou třetí středu v měsíci.
Záznamy z besed můžete sledovat na CZECHDESIGN.TV : http://www.czechdesign.cz/tv/
Organizátory přednášek je DOX ve spolupráci s CZECHDESIGN.CZ. Partnerem přednáškového cyklu je VŠUP.