Jaroslav Beneš: Fotografia

institution, city, address
Górnośląska Macierz Kultury, Katovice (Katowice),