Olga Karlíková: Obrazy - kresby

person, born
Karlíková Olga, 6. 1. 1923