Voda v životě lidí

date of exhibition: 2009
institution: Masarykův kulturní dům Mělník
type of exhibition: kolektivní