Ladislav Berger: Obrazy a kresby 1976 - 1984

type: autorská
place of exhibition: Výstavná sieň ZSVU
date of exhibition: 1984/10 - 1984/11
event time (catalogue): 1984/10 - 1984/11

Ladislav Berger: Obrazy a kresby 1976 - 1984

person   born
Berger Ladislav   1. 11. 1942    

Ladislav Berger: Obrazy a kresby 1976 - 1984

institution, city, address
Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava), Gorkého ulica 11, Bratislava

Ladislav Berger: Obrazy a kresby 1976 - 1984

person   born
Bachratý Bohumír   30. 7. 1942    

Ladislav Berger: Obrazy a kresby 1976 - 1984

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1984   Ladislav Berger: Obrazy a kresby 1976 - 1984