Cracking Art Group: Re-evolution

institution, city, address
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha, U Sovových mlýnů 503/2