Normalizační galerie

date of exhibition: 2010/04/11 - 2010/06/27
institution: Galerie Klatovy / Klenová
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
zámek
V průběhu posledních dvou let byla provedena takřka kompletní revize sbírky Galerie Klatovy/Klenová. Z ní vznikla výstava představující výběr z nákupů ze 70. a 80. let, která chce prezentovat nejen solitéry sbírky, ale i běžné ukázky konformního umění oné doby. Snaží se také blíže naznačit celý systém fungování muzea umění v prostředí normalizovaného socialismu, omezeném dobovými kánony a politickými regulacemi, kdy autorům nezbývalo než volit mezi různými stupni konformity. Výstava je doplněna díly současných umělců ze sbírek galerie, odkazující k umění zmíněného období.
zdroj - www.gkk.cz