Tvůrčí skupina Umělecká beseda

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1966   UB 1966
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1966   Lesklý mnohostěn
1966   Tvůrčí skupina Umělecká beseda
Summary of Exhibition
published, title (subtitle)
1969   Přehled výstavní činnosti v Praze (1965-1968)