Jaroslav Klápště: Obrazy a grafika

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Jaroslav Klápště: Obrazy - grafika
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1966   Dva »K« ve Špálově galerii (Přehled výstav)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1966   Jaroslav Klápště: Obrazy a grafika
Summary of Exhibition
published, title (subtitle)
1969   Přehled výstavní činnosti v Praze (1965-1968)