To nepodstatné / The Essence: Fotografie

date of exhibition: 2008/04/03 - 2008/03/29
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní