Julie Bérová: Grafika

person, born
Bérová Julie, 8. 5. 1911