Magdalena Jetelová: Urban landscape: 14°25''01'''E Connection 50°05'15''N

date of exhibition: 2001/04/26 - 2001/07/01
institution: Městská knihovna Praha
type of exhibition: autorská