Osm montrealských umělců v Praze

date of exhibition: 1997/03
institution: Dům stavitele Havla
type of exhibition: kolektivní