Jaro 62

date of exhibition: 1962/05/27 - 1962/06
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní

notes:
pracovně připojen jenom Jiří John (podle UB 12, Gallery, Praha 2008)
chybí seznam vystavujících
Zbytek připojen dle čas. Plamen
Dále Peterka